Fokusointi

Fokusointi on sinulle, joka haluat lisätä itsetuntemustasi ja oivaltaa paremmin sisästä dynamiikkaasi, joka voi estää tai viedä jotain kohti. Sinulle, joka haluat löytää paremman yhteyden kehosi viisauteen, tunnistaa tarkemmin sisäisen ohjauksesi ja tehdä päätöksiä, jotka ovat aidosti linjassa sisimpäsi kanssa.

Se kehotuntu, jota fokusoinnissa kutsutaan merkitystuntemukseksi, on tuttua meille, kun esim. vatsanpohjassa kouraisee, kun ajattelemme jotain pelottavaa tilannetta tai kun rinnassamme on pakahduttava tunne, kun ajattelemme jotain meille rakasta. Jokaisella meistä on kyky tuntea kehossamme tunteet, ajatusmallit, uskomukset, tulkintamme kaikesta elämäämme liittyvästä. Fokusointi on tämän kaiken kuuntelua ja niille tilan pitämistä, jotta ne voivat alkaa ilmaista itseään uudella tavalla.

Fokusointi on meille kaikille luontaista ja silti usein älyllinen järkeily, opitut toimintamallit, uskomukset ja pelot tulevat väliin ja estävät meitä kuulemasta sitä, mitä sisällämme on aidosti elossa. Yleensä tämä tapahtuu niin nopeasti, että emme ole edes selvillä, että näin tapahtuu. On eri asia ymmärtää loogisesti tai antaa selitys sille, miksi meistä tuntuu joltakin, kuin saada tähän kehoyhteys, jolloin asia yleensä avautuu meille tavalla, jota emme osanneet ajatella tai joka voi jopa olla ristiriidassa ajattelumme kanssa. Fokusointi on polku ei-tietämiseen, jonka tunnustelu tuo meihin syvempää ymmärrystä, joka on enemmän kuin tieto.

Fokusointi­menetelmä pitää sisällään myötätuntoisen kuuntelun, jossa ei neuvota, tyynnytellä ja jossa ei ylipäätänsäkään ole pyrkimystä saada mitään muuttumaan. Se on läsnäoloa itsellemme ja toiselle, avoimena ja kiinnostuneena, ei-tietämisen tilassa. Kun saamme kosketuksen sisimpä­ämme tästä tilasta käsin, pääsemme mukaan sisäiseen prosessiin ja koemme myös, kuinka jokin alkaa muuttua. Omassa tahdissaan ja sille oikeilla askeleilla, jolloin myös alkaa tarkentua, mistä oikeastaan tässä on kyse. Fokusointi syventää suhdetta itseemme ja toisiin. Se myös täydentää ja tukee muita käytössämme olevia menetelmiä. Fokusointi on ennen kaikkea sisäistä vuorovaikutusta ja samalla se on rikastuttavaa läsnäoloa myös parityöskentelyssä.

Fokusoinnissa pääsee parhaiten alkuun käymällä peruskurssin. Kurssit toteutetaan yleisemmin kahtena koulutuspäivänä, joiden välissä on 1-2 viikon tauko, jolloin kotitehtävänä on fokusoida pareittain ja yksin. Kurssi voidaan toteuttaa myös 4 x 2,5 tunnin iltakurssina, peräkkäisinä viikkoina. Kurssit etenevät tasoittain. Jokainen taso syventää ymmärrystä sekä harjoituttaa taitoja ja yhteyttä itseen.

Fokusointi I – Fokusoinnin perusteet
• Mitä on fokusointi, taustoja ja historiaa
• Fokusointiasenne, mitä tarvitaan kuullaksemme kehoamme
• Merkitystuntemus (Felt Sense), mitä se on jota kuuntelemme
• Sisäinen muutos (Felt Shift), miten tunnistamme kun jokin muuttuu
• Myötätuntoinen kuuntelu, heijastaminen, mitä se on ja mitä se ei ole
• Fokusoinnin harjoittelu yksin ja parin kanssa, miten ja miksi
• Fokusoinnin esteitä: miksi joskus on niin vaikea kuunnella kehoaan

Fokusointi II – Fokusoinnin perustaitojen syventäminen
• Fokusointitaitojen harjoittaminen ja syventäminen
• Harjoittelua,  parityöskentelyä, demoja ja kokemusten jakamista
• Tilan tekeminen, silloin kuin haluamme syventyä johonkin tiettyyn
• Taustatuntemus, kosketus siihen, joka meissä ehkä aina on läsnä
• Myötätuntoinen kuuntelu:  heijastamisesta ehdotusten antamiseen

Fokusointi III – Fokusointi ja kuuntelutaidot
• Parin ohjaaminen, kuuntelu tukien parin prosessia, parin ehdoilla
• Kuuntelutaitojen syventämistä pariharjoitusten, demojen ja ryhmätyöskentelyn avulla
• Merkitystuntemuksen äärillä, miten syventää ja laajentaa sinne, mitä emme tiedä ja tunne vielä

Fokusointi IV – Fokusointi- ja kuuntelutaitojen syventäminen
• Syventäviä pariharjoituksia, demoja ja ryhmätyöskentelyä
• Sisäinen kriitikko, miten päästä rakentavampaan suhteeseen kriitikon kanssa
• Tukea fokusoinnin haasteisiin, eteenpäin jumeista
• Tukea fokusoinnin harjoittamiseen ja sen integroimiseen arkeen, työelämään ja harrastuksiin

Haluatko kokeilla fokusointia?
Ota yhteyttä