Kurssit ja palvelut

Tarjoan valmennusta ja vuorovaikutuskoulutusta ryhmille sekä kahdenkeskisinä tapaamisina. Lähestymistapa voi olla tavoitteeseen tähtäävä valmennus tai muuten hyvinvointia, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä tapaaminen tai koulutus. Menetelminä ovat mm. Rakentava vuorovaikutus (Nonviolent Communication) ja fokusointi (Focusing) sekä NLP (Neuro-Linquistic Programming).

Fokusointikurssit ja esittelyt

Fokusointi: Introkurssi
Tutustumiskurssilla perehdymme itse fokusointimenetelmään – siitä mistä menetelmä on saanut alkunsa – ja lähdemme kokeilemaan kehon kuuntelua fokusoinnin keinoin. Harjoittelemme kehotunnun kuuntelua yksin ja pareittain.
Kurssi antaa lähtötiedot fokusoinnin harjoittelemiseen ja edellytykset seuraavalle, Kehotuntu-kurssille. Introkurssi ja Kehotuntu-kurssi muodostavat yhdessä Fokusointi I -kurssitason.

Fokusointi: Kehotuntu
Kurssi on tarkoitettu fokusoinnin introkurssiin (tai vastaavan) suoritusta. Kurssille voi tulla myös jos haluaa kerrata ja harjoittaa aiemmin opittuja fokusointitaitojaan. Kurssi painottuu harjoitteluun pareittain ja sisältää myös demon parityöskentelystä sekä tukimateriaalia. Introkurssi ja Kehotuntu-kurssi muodostavat yhdessä Fokusointi I -kurssitason.

Fokusointiharjoittelu 1, peruskurssin käyneille
Kurssi on tarkoitettu Fokusointi I:n tai Intro- & Kehotuntu-kurssin käyneille. Kurssille voi tulla myös jos haluaa kerrata ja harjoittaa aiemmin opittuja fokusointitaitoja. Kurssilla harjoitellaan parin kanssa sekä kolmen ryhmissä sekä käydään läpi fokusoinnissa esiin tulleita kysymyksiä. Fokusointiharjoittelu 1 ja 2 muodostavat yhdessä Fokusointi II -kurssitason.

Yksityistapaamiset

Tunnin kestävät yksityisistunnot toteutetaan Skypen tai Zoomin välityksellä.
Varaa väljästi, 1 – 1 ½ tuntia, rauhallista aikaa, jolloin voit kiireettä, ilman häiriöitä ja keskeytyksiä syventyä itseesi. Ensimmäisessä istunnossa kartoitetaan toiveitasi ja niitä asioita, jotka toivat sinut siihen, missä nyt olet. Istunnot voivat olla valmennuksellisia tai voimme käyttää intuitiivista, kehon viesteille läsnäolevaa fokusointimenetelmää. Private sessions also in English!

Ota yhteyttä ja sovi kanssani yksityisistunnosta.