Palvelut

Tarjoan valmennusta ja vuorovaikutuskoulutusta ryhmille sekä kahdenkeskisinä tapaamisina. Lähestymistapa voi olla tavoitteeseen tähtäävä valmennus tai muuten hyvinvointia, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä tapaaminen tai koulutus. Menetelminä ovat mm. Rakentava vuorovaikutus (Nonviolent Communication) ja fokusointi (Focusing) sekä NLP (Neuro-Linquistic Programming).

Yksityistapaamiset

Tunnin kestävät yksityisistunnot toteutetaan Skypen tai Zoomin välityksellä.
Varaa väljästi, 1 – 1 ½ tuntia, rauhallista aikaa, jolloin voit kiireettä, ilman häiriöitä ja keskeytyksiä syventyä itseesi. Ensimmäisessä istunnossa kartoitetaan toiveitasi ja niitä asioita, jotka toivat sinut siihen, missä nyt olet. Istunnot voivat olla valmennuksellisia tai voimme käyttää intuitiivista, kehon viesteille läsnäolevaa fokusointimenetelmää. Private sessions also in English!

Ota yhteyttä ja sovi kanssani yksityisistunnosta.

Fokusointimenetelmän opiskelu moduleittain I-IV.

Modulit toteutetaan kahtena koulutuspäivänä, joiden välissä on 1-2 viikon tauko, jolloin kotitehtävänä on fokusoida pareittain ja yksin. Kurssi voidaan toteuttaa myös 4 x 2,5 tunnin iltakurssina, peräkkäisinä viikkoina, tapaamiskertojen välissä on kotitehtävänä fokusoida pareittain.

Tulevat kurssit näet Fokusointi-sivulta. Jos sivulta ei löydy sopivaa kurssiajankohtaa, ota yhteyttä ja tiedustele seuraavista mahdollisuuksista täältä.

Fokusointi I – Fokusoinnin perusteet

• Mitä on fokusointi, taustoja ja historiaa
• Fokusointiasenne, mitä tarvitaan kuullaksemme kehoamme
• Merkitystuntemus (Felt Sense), mitä se on jota kuuntelemme
• Sisäinen muutos (Felt Shift), miten tunnistamme kun jokin muuttuu
• Myötätuntoinen kuuntelu, heijastaminen, mitä se on ja mitä se ei ole
• Fokusoinnin harjoittelu yksin ja parin kanssa, miten ja miksi
• Fokusoinnin esteitä: miksi joskus on niin vaikea kuunnella kehoaan

Fokusointi II – Fokusoinnin perustaitojen syventäminen

• Fokusointitaitojen harjoittaminen ja syventäminen
• Harjoittelua,  parityöskentelyä, demoja ja kokemusten jakamista
• Tilan tekeminen, silloin kuin haluamme syventyä johonkin tiettyyn
• Taustatuntemus, kosketus siihen, joka meissä ehkä aina on läsnä
• Myötätuntoinen kuuntelu:  heijastamisesta ehdotusten antamiseen

Fokusointi III – Fokusointi ja kuuntelutaidot

• Parin ohjaaminen, kuuntelu tukien parin prosessia, parin ehdoilla
• Kuuntelutaitojen syventämistä pariharjoitusten, demojen ja ryhmätyöskentelyn avulla
• Merkitystuntemuksen äärillä, miten syventää ja laajentaa sinne, mitä emme tiedä ja tunne vielä

Fokusointi IV – Fokusointi- ja kuuntelutaitojen syventäminen

• Syventäviä pariharjoituksia, demoja ja ryhmätyöskentelyä
• Sisäinen kriitikko, miten päästä rakentavampaan suhteeseen kriitikon kanssa
• Tukea fokusoinnin haasteisiin, eteenpäin jumeista
• Tukea fokusoinnin harjoittamiseen ja sen integroimiseen arkeen, työelämään ja harrastuksiin